Dùng phần mềm IDM phiên bản 6.18 (mới nhất) để tải phim về máy tính đơn giản nhất, nhấn download idm.
- Hỗ trợ không xem được phim Yahoo:top1_com_vn
Server 2PHIM HD VN : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20-Tập cuối 
Server 2PHIM SD VN : 1  2  3  4  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20-Tập cuối