Dùng phần mềm IDM phiên bản 6.18 (mới nhất) để tải phim về máy tính đơn giản nhất, nhấn download idm.
- Hỗ trợ không xem được phim Yahoo:top1_com_vn
Server 2PHIM YTB : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  15  17  18  19  20  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38-Tập cuối