Rating thứ 6 ngày 10/3: Strong Woman Do Bong Soon và Tomorrow With You giảm mạnh

Theo thống kê Nielsen Korea, tập 5 Strong Woman Do Bong Soon giảm 1.188% xuống 7.113%, khu vực đô thị đạt 8.025%

Tomorrow With You giảm mạnh 0.6% xuống 0.9%

Show Newlyweds Diary giảm 0.394% đạt 2.880%, khu vực đô thị đạt 3.187%

Nielsen Rating:

8:00 PM
1.[tvN] Tomorrow With You: 1.518→0.9
9:20 PM
1.[tvN] Newlyweds Diary: 3.274→2880
11:00 PM
1.[jTBC] Strong Woman Do Bong Soon: 8.301→7.113

Tổng hợp


Rating thứ 6 ngày 10/3: Strong Woman Do Bong Soon và Tomorrow With You giảm mạnh
Đánh giá

Tin liên quan