Rating thứ 2 ngày 13/3: Defendant tiếp tục tăng

Theo thống kê của Nielsen Korea, tập 15 Defendant tăng 0.7% lên 25.6% khu vực đô thị lên tới 27.1%

Rebel : Thief Who Stole The People  tăng nhẹ 0.1% lên  10.6%

Perfect Wife  giảm mạnh 1.4% xuống 3.5%

Introverted Boss đạt 1.639%, khu vực đô thị đạt 1.713%


Nielsen Rating:
Truyền hình mặt đất:
1.[SBS] Defendant: 24.9→ 25.6
2.[MBC] Rebel : Thief Who Stole The People: 10.5→10.6
3.[KBS2] Pefect Wife: 4.9→3.5

Truyền hình cáp:
1.[tvN] Introverted Boss: 1.631→1639

Tổng hợp


Rating thứ 2 ngày 13/3: Defendant tiếp tục tăng
Đánh giá

Tin liên quan