Diễn Viên Lee Ju-hyeon , Các phim của diễn viên Lee Ju-hyeon

  • Son Môi Hồng - Pink Lipstick
    149-Tập cuối
    Son Môi Hồng Pink Lipstick
    Son moi hong đề cập đến mặt trái của một bộ phận người trong xã hội hiện đại luôn muốn lợi dụng người khác để làm giàu bằng mọi cách, kể cả việc bán rẻ lương tâm, dùng nhiều thủ đoạn với người thân.   Bộ phim xoay quanh nhân vật chính là ...